Blijvertjes

Soms krijgen wij konijnen in de opvang waarvan wij het besluit nemen dat ze bij ons blijven wonen. 
Dit ivm bijvoorbeeld medische redenen, leeftijd, gedrag etc. 
Zij blijven bij ons wonen totdat zij komen ter overlijden, tenzij er een mogelijkheid is die voor hen beter is. 

Teun