Voorwaarden, kosten en informatie voor adoptie

Voorwaarden

* Een konijn heeft ruimte nodig om zijn/haar pootjes te kunnen strekken en te spelen. 

   Wij willen dus de maten weten en foto's zien van de plek waar het konijn in komt te lopen.

   Daarom geven wij het minimaal aantal vierkante meter aan waar het konijn over moet beschikken;

   Voor een koppel GROTE konijnen: minimaal 6 m².

   Voor een koppel MIDDELGROTE konijnen: minimaal 4 m².

   Voor een koppel DWERGJES of KLEINE konijnen: minimaal 3 m².

   Maar onthoud: Hoe groter, hoe beter!!
* Er mag niet gefokt worden met konijnen die bij ons worden geadopteerd uit de opvang!!!

* Indien, wat voor reden dan ook, de/het geadopteerde konijn(en) weg moet(en). Moet(en) hij/zij/ze terug komen naar de opvang!

   U mag de konijn(en) NIET zelf aanbieden via bv Marktplaats, Facebook etc. 

   Zie voor info over het afstand doen het kopje 'afstand doen' op de website, u hoeft GEEN afstands kosten te betalen.

Onze konijnen mogen niet worden gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie.

Als de partner van het konijn uit onze opvang overlijd dient u zsm een nieuw vriendje of vriendinnetje voor het overgebleven konijn te regelen. 

   Zo niet, dient u het konijn terug te brengen!
* Indien het konijn is/de konijnen zijn ingeënt, gelieve deze bij te houden zodat deze up to date zijn indien het konijn/de konijnen terug moet(en) naar de opvang.

* Word er verwaarlozing over het konijn/de konijnen gemeld, word u verzocht om het konijn/de konijnen terug te brengen naar de opvang.
   Word dit niet gedaan word het konijn/worden de konijnen bij u verwijdert. U dient dan nog een afstands contract te tekenen!

* Bij wijziging van de contact gegevens die u hebt ingevuld dient u dit ook aan ons te laten weten, zodat wij ten alle tijden nog contact met u kunnen opnemen.

* Overlijd het konijn/Overlijden de konijnen die u geadopteerd heeft verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven met de oorzaak van overlijden.

* Word het konijn/Worden de konijnen na adoptie ziek zijn de kosten voor u. Dit geld niet voor ‘ziektes’ die wij hebben doorgegeven zoals bv chronisch snot, tand           problemen ed, deze hebben wij aan u doorgegeven dus daar heeft u zelf voor ‘gekozen’. 

* Na adoptie is er 1 week proeftijd om te kijken of het klikt met het konijn/de konijnen.
   Klikt het niet, dient het konijn/de konijnen terug gebracht te worden in de opvang. U krijgt dan een deel van het adoptiebedrag terug (zie hieronder).
   Brengt u het konijn/de konijnen na de 1 week proeftijd terug, krijgt u geen geld terug, maar u hoeft ook geen afstandskosten te betalen.
   Komt het konijn/Komen de konijnen terug in de opvang met wondjes/letsel in de proeftijd dient hiervoor een vergoeding worden gegeven!

Teruggave binnen de week proeftijd
Voedster € 10,-
Gecastreerde ram € 15,-

Kosten

Wij hebben vaste adoptiekosten.

Deze adoptiekosten zijn oa voor castratie (van de ram) en andere kosten die wij hebben bekostigd.
Een ram kan pas gecastreerd worden zodra de balletjes zijn ingedaald, dit kan na de leeftijd van 12 weken gebeuren. 
Tevens hebben wij de mogelijkheid om een voedster te laten castreren, indien u dit graag wilt kan dit dmv reservering worden gedaan. 
De adoptiekosten van desbetreffende voedster word dan wel hoger, indien u dit wilt kunt u ons daarover contacten.

Een konijn word pas gereserveerd na een betaling, en een reservering kan pas worden gedaan nadat er kennis is gemaakt met het konijn in de opvang.
Voedsters kunt u niet reserveren, behalve als u een koppeltje wilt adopteren.
Een optie op adoptie is al wel mogelijk voor een reservering.
Een reservering is definitief! U krijgt dus GEEN geld terug als u de reservering cancelt!

RESERVERINGSKOSTEN:
Gecastreerde ram niet  ingeënt               € 55,-
Gecastreerde ram ingeënt                        € 65,-
Koppeltje niet ingeënt                               € 65,-
Koppeltje ingeënt                                       € 85,-
De gehele adoptiekosten betalen mag uiteraard ook al.

De reserveringskosten is een deel van de adoptiekosten, de overige adoptiekosten dienen dus bij het ophalen betaald te worden. 

 

ADOPTIEKOSTEN:

Voedster niet ingeënt € 15,-
Voedster ingeënt € 25,-
Gecastreerde ram niet ingeënt € 65,-
Gecastreerde ram ingeënt € 75,-
Koppel niet ingeënt € 75,-
Koppel ingeënt € 95,-

Indien een voedster al gesteriliseerd/gecastreerd is bij binnenkomst vragen wij een extra bijdrage van € 25,-.

Informatie

* Wij werken met contracten voor het adopteren van een konijn (deze dient 2 maal te worden ingevuld).  

* De konijnen uit de opvang hebben een naam gekregen. Deze naam hoeft niet aangehouden te worden na adoptie.

* Een ram mag niet eerder uit de opvang gaan dan dat hij gecastreerd is! 

*  Wij herplaatsen geen konijnen van hetzelfde geslacht bij of met mekaar, behalve als het in groepsverband is.

    Dit doen wij omdat het kan escaleren en er enorme gevechten kan gaan plaats vinden tussen de konijnen, deze gevechten kunnen eindigen met de dood.

* Als u uw ram wilt koppelen met een voedster uit de opvang, dient uw ram gecastreerd te zijn!!!

* De konijnen zijn gewend op Bix te eten. Gelieve dus geen gemengd voer te geven na adoptie!

* Konijnen moeten onbeperkt hooi krijgen, zorg dus dat in het verblijf van uw konijn iets hangt/staat waar hooi in kan.

* Standaard konijnen hokken zijn veel te klein voor de grote konijnen en vaak al de middelgrote konijnen. 

   Voor deze konijnen moet u over een ruime, droge schuilplek beschikken met minimaal een ruime ren.
* U kunt altijd bij ons terecht voor vragen of informatie.

* Leuke foto's/verhaaltjes/filmpjes van de geadopteerde konijnen vinden wij erg leuk om te ontvangen.

* Het bedrag dat u betaald is voor adoptie. Het konijn blijft dus ten alle tijden eigendom van onze opvang.

* Als u een maatje zoekt voor uw konijn is een van de belangrijkste dingen, het neutraal maken van het verblijf. 
  In onderstaand document vind u ene handleiding om uw verblijf te neutraliseren.

Handleiding neutraliseren
Word – 66.0 KB 147 downloads

Wij proberen alle konijnen in te enten voor RHD1, Myxomatose en RHD2.
Meer informatie over deze ziektes kunt u op onderstaande websites vinden (dmv de rode knoppen).
Het kan zijn dat een konijn nog niet ingeënt is, dit komt omdat wij de konijnen per 10 moeten laten inenten.
Dit word dan in de omschrijving van desbetreffend konijn vermeld. 
Konijnen moeten minimaal 10 weken oud zijn, voordat wij ze kunnen laten inenten.